+13901808120

tygerzhang@msn.com

首页 > 我们的产品 >减速带
减速带 道钉和轮廓标 警示用品 道路标识
防眩板 护栏配件 隔离栏 反光和厚度检测仪
声屏障 标线涂料 玻璃微珠     减速带

 图片

 产品编号

 产品名称

 尺寸

 

 DQS-JZD-001

 橡胶减速带
圆形

 1000*230*40mm

 DQS-JZD-002

 1000*260*60mm

 DQS-JZD-003

 1000*300*55mm

 

 DQS-JZD-004

 橡胶减速带

 

 491*330*35mm

 DQS-JZD-005

 500*350*48mm

 DQS-JZD-006

 1000*375*50mm

 

 DQS-JZD-007

 橡胶减速带
单线槽

 

 1000mm*130mm*28mm

 DQS-JZD-008

 1000mm*130mm*32mm

 DQS-JZD-009

 1000mm*130mm*45mm

 DQS-JZD-010

 1000mm*130mm*50mm

 

 DQS-JZD-011

 橡胶减速带
双线槽

 1000mm*200mm*40mm

 DQS-JZD-012

 1000mm*200mm*45mm

 DQS-JZD-013

 1000mm*230mm*40mm

 DQS-JZD-014

 1000mm*230mm*45mm

 

 DQS-JZD-015

  橡胶减速带
三线槽

 900mm*480mm*65mm

 DQS-JZD-016

 900mm*500mm*75mm

 DQS-JZD-017

 980mm*290mm*45mm

 DQS-JZD-018

 1000mm*300mm*50mm

 

 DQS-JZD-019

 橡胶减速带
四线槽

 900mm*490mm*60mm

 DQS-JZD-020

 900mm*500mm*60mm

 DQS-JZD-021

 910mm*500mm*60mm

 

 DQS-JZD-022

 橡胶减速带 
五线槽

 900mm*490mm*50mm

 DQS-JZD-023

 910mm*500mm*50mm

联系方式

+13901808120 tygerzhang@msn.com

请您留言

Copyright © 2022 www.desions.net All rights reserved.
Powered by WANGHAODA | Sitemap